“pazdziernik 4, 1957 – Pierwszy sztuczny satelita Ziemi”. Genre: Blues.